Projekty ZTI

Co nabízím?


  • Projekty vnitřních instalací (kanalizace, vodovod, plyn)

  • Projekty přípojek (kanalizace, vodovod, plyn)

  • Projekty prodloužení uličních řadů (kanalizace, vodovod, plyn)

  • Projekty domovních čistíren odpadních vod

  • Pasportizaci stávajícího stavu ZTI a stavby


orientační ceník

ukázky práce