Reference

Projektant na volné noze (2016-nyní) – zpracování projektové dokumentace všech stupňů – ZTI, projekční a poradenská činnost v oblasti hospodaření s vodou

 • novostavba nemocnice Tbilisi, Gruzie – ZTI (DPS) – podzim 2017

Třináctipodlažní objekt nemocnice v gruziňském hlavním městě v sobě ukrývá nejnovější trendy v oblasti zdravotnictví. Například podvodní běžecké pásy, bazén, zařízení pro výrobu demineralizované a destilované vody pro potřeby nemocničního prostoru, vlastní záložní zdroj energie a další netradiční prostory a zařízení.

 • rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR, Kodaň, Dánsko – ZTI (DPS)

Rekonstrukce části zastupitelského zařízení zahrnující sociální zázemí. V objektu je zachováno stávající řešení nakládání s dešťovými vodami.

 • novostavba MŠ Angel, Praha – architektonicko-stavební část a ZTI, hospodaření s dešťovou vodou (studie, DURaSP, DPS)

Dvoupodlažní nepodsklepená stavba v půdorysném tvaru obdélníku je provedena jako modulární kontejnerová konstrukce s dřevěným obkladem. Ta v budoucnu umožní případnou demontáž stavby a její přesun na jiný pozemek podle potřeb investora. Kapacita objektu je 56 dětí. Objekt školky je situován na pozemku přilehlé školy. Dokumentace byla zpracována od studie po DPS.

více

 • novostavba ZŠ Světice, střední čechy – ZTI, prodloužení vodovodního řadu (DURaSP)

Pro novostavbu ZŠ bylo potřeba prodloužit vodovodní řad o zhruba sto metrů. V objektu je oddílná kanalizace. Dešťová voda je zasakována na pozemku investora.

 • rekonstrukce ZŠ Křimická, Praha – projekt zateplení, hospodaření s dešťovou vodou (DPS)

První projekt zateplení základní školy jsem zpracoval v roce 20, v roce 2017 na něj navázal rozvahou o efektivním hospodaření s vodou (nerealizováno)

 • novostavba RD Ústaleč, jižní čechy – ZTI, domovní ČOV (DURaSP)

Odlehlý rodinný dům s vlastní čistírnou odpadních vod v jižních Čechách.

 • rekonstrukce expozice motýlů, Praha – ZTI (DPS)

Rekonstruované prostory v centru Prahy skýtají výlet do tropických krajin. Na ploše 150 m2 zde žijí stovky motýlů. V podzemním podlaží na rušné ulici Na Příkopech. se skrývá motýlí dům Papilonia. „Představte si opuštěný chrám v deštném pralese, který postupně pohlcuje okolní vegetace. Stromy zarůstají do zdí, liány obepínají bezbranné sochy… A nyní si představte, že právě na takovém místě spokojeně žijí a poletují motýli. Jsou jich stovky a stovky.“

 • novostavba ZŠ U Obory, Praha – ZTI, využití dešťových vod (DPS)

Přístavba ZŠ v pražské Uhříněvsi je půdorysného tvaru „L“, objekt má tři podlaží a kapacitu x žáků. V objektu je oddílná kanalizace. Dešťové vody budou využívány na splachování záchodů a na zalévání zahrady, případně mytí aut a další. Základní škola tak ročně ušetří kolem

 • rekonstrukce BD Hodkovičky, Praha – ZTI, využití dešťových vod (DURaSP)

Rekonstrukce vily na pražských Hodkovičkách na čtyři bytové jednotky. V objektu je oddílná kanalizace a dešťové vody se po úpravě budou používat na zalévání zahrady, splachování záchodů a praní prádla.

 • rekonstrukce BD Barrandov, Praha – ZTI (DSP)

Rekonstrukce staré osmipodlažní administrativní budovy na bytové jednotky.

 • rekonstrukce BD Plzeň – ZTI (DUR)

 • novostavba Retail Ostrava (DUR)

 • přístavba sportovního centra Záběhlice, Praha – ZTI (DUR)

Projekt řeší přístavbu tělocvičen, bazénu a welness ke sportovnímu areálu v pražských Záběhlicích.

 • rekonstrukce historických prostor synagogy a rabínství, Žatec – ZTI (DPS)

Projekt řešil rekonstrukci historických prostor Synagogy a rabínství v Žatci s cílem vytvoření reprezentativních prostor pro galerii.

 

 • Bytový soubor Šafránka, Praha 5

projekt terénních úprav v okolí bytového komplexu (DPS)

 

přestavba administrativního objektu na byty (DSP, DPS) – zdravotně technické instalace

 • Obchodní centrum Nový Smíchov, Praha 5

rekonstrukce vnitřních prostor v 2.NP (DSP, DPS) – zdravotně technické instalace

rekonstrukce vnitřních prostor v 3.NP (DSP) – zdravotně technické instalace, architektonicko-stavební část

 • Obchodní centrum Futurum, Kolín

rekonstrukce části vnitřních prostor (DPS) – zdravotně technické instalace

 

 • Přístavba průmyslového areálu, Teplice

projekt rekonstrukce a přístavby průmyslového areálu (DSP) – zdravotně technické instalace, architektonicko-stavební část

 

externí technický pracovník – Oekoplan Czech Republic s.r.o. (návštěvy objektů, zpracování údajů z projektové dokumentace do interního systému, zaměření objektů…..)

 • ZOO Praha – PENB na pavilony ZOO
 • Praha, Zlín, Trutnov, Česká Lípa, Semily, Domažlice, Litvínov, Rumburk, Unhošť, Bulovka, Habartice, Štětí,  kraj Vysočina, Plzeňský kraj  – PENB na obecní budovy
 • Město Tábor, město Praha, Univerzita Karlova, Fakultní nemocnice Plzeň – EA na městské, univerzitní, či nemocniční budovy
 • desítky soukromníků – NZÚ na rodinné domy
 • a další desítky navštívených soukromých, či veřejných objektů pro účel PENB, IROP, OPPIK…

 

projektant strojně-technologického oddělení – Dplus projektová a inženýrská a.s. – (zpracování projektové dokumentace všech stupňů na projekty čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, vodojemů a úpraven vod, návštěvy objektů)

 • průmyslová čistírna odpadních vod Klíčov
 • čerpací stanice surové vody Syntesia