O mně

Je mi 27 let. Pocházím ze stavařské rodiny. Na Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára jsem vystudoval obor pozemní stavitelství. Po střední škole jsem zamířil na České vysoké učení technické v Praze na fakultu stavební, obor Stavební inženýrství. Jelikož jsem nechtěl na vysoké škole opakovat studium pozemního stavitelství a od mládí mě to táhlo k přírodě zvolil jsem si podobor Inženýrství životního prostředí. Na škole jsem strávil pět a půl let a v únoru 2016 jsem s promoval.

Při škole jsem začal brigádně spolupracovat s firmou Oekoplan Czech republic s.r.o. (2013-2015,2017), která se zabývá převážně energetickou náročností budov (PENB, EA), úsporami energií v budovách (Energie check), ale také dotačními programy Nová zelená úsporám, IROP, OPPIK a dalšími. Jako externí technický pracovník spolupracuji s firmou na řadě zakázkách po celé české republice. Poslední rok studia na VŠ jsem začal pracovat na zkrácený, později plný úvazek v projekční firmě D plus projektová a inženýrská a. s. (2015-2016), která se zabývá zpracováním projektů pro vodohospodářské, dopravní, pozemní a energetické stavby. Já jsem pracoval na pozici projektanta v technologickém oddělení. Pod odborným vedením jsem zpracovával projektovou dokumentaci vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, čerpacích stanic vody, vodojemů, či úpraven vod. Ve firmě jsem byl spokojen, ale jelikož jsem aktivní sportovec chyběla mi při práci časová svoboda a částečně i motivace. Děsilo mě pomyšlení, že budu v kanceláři trávit 8 hodin den co den, že budu vědět co budu dělat za rok v pondělí, úterý …. Chce se mi to dělat po zbytek života? NE. Proto jsem se rozhodl pro změnu a od října 2016 jsem se postavil na vlastní nohy (2016-nyní).

Ve spolupráci se svým otcem autorizovaným inženýrem ČKAIT Ing. Zdeňkem Edlmanem zpracovávám převážně projektovou dokumentaci zdravotně technických instalací dle vyhlášky 499/2006 Sb., dále architektonicko-stavební část, situační výkresy, pasportizaci objektů.

Zpracováním projektů Zdravotně technických instalací jsem přišel k tématu efektivního hospodaření s vodou a našel jsem v něm téma, které mě enormně baví a je v ČR aktuální . Odpovědné hospodaření s vodou u nás není ještě tak rozšířeno jako v jiných zemích, což je škoda, neboť skýtá veliký potenciál. Především v oblasti životního prostředí v podobě opatření proti suchu a povodním, zlepšení biodiverzity, ochrany přírodních zdrojů, či udržení příjemného mikroklimatu je hospodaření s vodou zásadní. Stejně tak můžeme dosáhnout značných finančních úspor v podobě snížené potřeby pitné vody, sníženému množství vypouštěné odpadní vody, snížením následků sucha a povodní, zvýšené efektivity závlah městské, či zemědělské krajiny.

Na projektech spolupracuji s:

  • Ing. Zdeněk Edlman – autorizovaný inženýr ČKAIT v oblasti pozemních staveb
  • Ing. Tomáš Edlman – absolvent ČVUT, fakulty stavební v oboru vodohospodářské a vodní inženýrství

 

Ve volném čase rád sportuji a fotografuji. Od malička také závodně běhám a vydrželo mi to až do teď a ještě nějaký ten rok vydrží :-).